Felis. Di konosementu, e Par, Amor, Relashon, romani, Temporal, Otro biaha, Amigu pa korespondensia, e Communication e het. Di konosementu, e Par, e Amor, di Instrukshon, e Relashon Temporal di par, Otro biaha, Amigu pa korespondensia, e Communication e het ta Kita ku filipina di e muhénan pa un relashon grave, e alerto, e video het, e relacion amoroso, e establesementu di e famia i e instrukshon.

Its di e muhénan di videonan, e relacionnan romantico, kita nina, video di its, e stat di nos ta Kita na brùit di videonan, e relacionnan romantico, kita nina ku, video di its, e stat di nos

About